Kontakt:

post@nevropsykologen.no

Tlf: 975 99 313

Org. Nr. 996174735

Nevropsykologen.no

                  

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

Denne privatpraksisen tilbyr nevropsykologisk utredning og rådgivning på spesialistnivå. Tjenesten tar primært utredningsoppdrag fra private- og offentlige instanser med hovedvekt på sakkyndige vurderinger og spesialisterklæringer.


Tjenesten har ikke refusjonsavtale. Dette innebærer at tjenestene må betales i sin helhet av den enkelte oppdragsgiver. Det samme gjelder eventuelle reise- og oppholdsomkostninger. Frikort gjelder ikke denne tjenesten. Undersøkelse kan i noen tilfeller dekkes av privat helseforsikring eller av arbeidsgiverforsikring.Tjenesten er lokalisert i Bjugn/Ørland kommune på Fosen, men oppdrag fra hele trøndelag, samt nordmøre kan bestilles. 

Harald Kanestrøm er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er spesialist i nevropsykologi. Han har bred erfaring innen områdene psykiatri, nevrologi hukommelsesklinikk, rehabilitering og habilitering.


Nevropsykologisk utredning gir en forståelse av hvordan en medfødt eller ervervet skade/sykdom påvirker hjernens fungering - og hvordan dette innvirker på evnen til å fungere i det daglige, i skole, eller i yrkesmessig sammenheng.


nevropsykologen.no ©2019


Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF