nevropsykologen.no

Kurs i WAIS IV

Kurs i klinisk bruk av WAIS IV kan bestilles gjennom denne tjenesten. Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt avklaring av kursinnhold.

 

 

 

Veiledning

 

Ta kontakt på post@nevropsykologen.no vedrørende ledig kapasitet for veiledningsoppdrag i klinisk nevropsykologi. Veiledningens rammer og omfang bestemmes etter nærmere avtale med den enkelte oppdragsgiver. Veiledning for psykologer i andre spesialiteter kan også søkes godkjent for inntil 40 timer fordypningsveiledning.

 

Ta kontakt på for nærmere avklaring av kapasitet og avtalerammer

 

 

.Evnevurdering/ IQ

 

Noen ganger er det ikke nødvendig med en fullstendig nevropsykologisk undersøkelse, men i stedet en begrenset vurdering av generelt evnenivå/IQ (eksempelvis i rekrutteringsøyemed). En slik vurdering tar som regel 2-3 timer og det vil utarbeides rapport i etterkant.

 

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

 

Kontakt:

Post@nevropsykologen.no

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

nevropsykologen.no ©2018