Formål og indikasjon

Formålet med den nevropsykologiske undersøkelsen kan være å bidra til riktig diagnose for eksempel ved å avklare om det foreligger en funksjonsforstyrrelse i hjernen eller om andre årsaker til problemene er mer sannsynlig (fatigue, uro, depresjon, smerter, søvn o.l.). Videre gir undersøkelsen et differensiert bilde av ressurser og problemer som basis for tiltak og opptrening. En nevropsykologisk kartlegging kan også gi grunnlag for videre undersøkelser og behandling, samt dokumentere kognitive endringer over tid i et oppfølgingsforløp.

 

 

Indikasjoner for nevropsykologisk undersøkelse

Det kan være behov for nevropsykologisk undersøkelse når det er mistanke om at hjernens normale funksjon er påvirket av ulike årsaker. Eksempler på grunner og problemstillinger ved henvisning til nevropsykolog kan være:

•Nevrologiske tilstander (f.eks. infeksjon, hjernetumor, epilepsi, Multippel sklerose, Parkinson, hydrocephalus, ryggmargsbrokk/MMC, Huntingtons).

•Traumatisk hjerneskade (f. eks. fall eller slag mot hodet).

•Hjerneslag/TIA og hjerneblødning.

•Hjerneorganisk skade etter hypoksi/anoksi

•Funksjonskartlegging etter nevrokirurgiske inngrep

•Somatiske lidelser hvor det er mistanke om hjerneorganisk affeksjon.

•Eksponering for løsemidler/kjemikalier.

•Kognitive effekter av rusmisbruk.

•Spørsmål om tidlig demensutvikling eller kognitiv svikt (MCI)

•Spørsmål om kognitiv egnethet for bilkjøring.

•Vurdering av arbeidsevne/eventuell restarbeidsevne og attføring ved kognitive vansker.

•Vurdering av personskade i forsikringssaker/rettssaker

•Utredning av spesifikke lærevansker

•Oppmerksomhetsforstyrrelser og impulsivitet (ADD/ADHD).

•Psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander assosiert med nevrokognitive forstyrrelser (f.eks. schizofreni og bipolar lidelse).

Den nevropsykologiske undersøkelsen inngår ofte som del av en mer omfattende utredning som eksempelvis psykiatrisk kartlegging av psykolog/psykiater eller ved medisinske undersøkelser av barnelege, nevrolog, arbeidsmedisiner, geriater eller andre legespesialiteter.

 

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

 

Kontakt:

Post@nevropsykologen.no

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

nevropsykologen.no ©2018