nevropsykologen.no

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

 

Spesialist i nevropsykologi med bred erfaring innen nevrologi, psykiatri, hukommelsesklinikk, rehabilitering og habilitering. Privatpraksisen tar primært utredningsoppdrag fra private- og offentlige instanser med hovedvekt på sakkyndige vurderinger og spesialisterklæringer.

 

Privatpraksisen har ikke refusjonsavtale. Dette innebærer at tjenestene må betales i sin helhet av den enkelte oppdragsgiver. Det samme gjelder eventuelle reise- og oppholdsomkostninger. Frikort gjelder ikke denne tjenesten. Undersøkelse kan i noen tilfeller dekkes av privat helseforsikring eller av arbeidsgiverforsikring. Tjenesten er lokalisert i Ørland kommune på Fosen, men oppdrag fra hele trøndelag, samt nordmøre kan bestilles.

 

 

En nevropsykolog er en sertifisert spesialist i klinisk nevropsykologi. Nevropsykologer har 6 års grunnutdannelse som psykolog (cand.psychol) ved et av universitetene. Deretter gjennomgår man minimum fem års spesialisering innenfor faget klinisk nevropsykologi etter retningslinjer fra Norsk Psykologforening.

 

Kontakt:

 

post@nevropsykologen.no

 

Tlf: 975 99 313

 

Org. Nr. 996174735

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

nevropsykologen.no ©2018