nevropsykologen.no

Nevropsykologi

Nevropsykologi er en vitenskapelig disiplin som studerer relasjonen mellom hjernens struktur/funksjon og atferd. Ved nevropsykologisk forskning anvender man presise psykologiske metoder som psykometriske tester og nevrovitenskaplige metoder som strukturelle og funksjonelle MR-teknikker, SPECT/PET og EEG. Faget nevropsykologi befinner seg således i skjæringspunktet mellom biomedisinsk vitenskap og psykologisk vitenskap. En viktig utfordring i moderne nevropsykologi og kognitiv nevrovitenskap er å forstå det nevrale grunnlaget til kognitive funksjoner.

Klinisk Nevropsykologi

Klinisk nevropsykologi er anvendelsen av nevropsykologisk kunnskap for å undersøke, forstå og rehabilitere mennesker med sentralnervøs sykdom/skade som har medført kognitive vansker.

En klinisk nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonsundersøkelse av sentralnervesystemet ved hjelp av psykologiske kartleggingsmetoder. Undersøkelsen innledes som oftest med samtale/intervju. Deretter vil pasienten gjennomgå ulike standardiserte tester som setter krav til ulike kognitive funksjoner (f.eks oppmerksomhet og hukommelse). Basert på testresultater og klinisk informasjon gjør nevropsykologen en helhetlig vurdering av pasientens funksjon.

 

 

Kontakt:

Post@nevropsykologen.no

Tlf: 975 99 313

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

nevropsykologen.no ©2018