Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

Nevropsykologen.no

                  


Kontakt


Tlf.: 975 99 313


Epost: nevropsy@gmail.com


Besøksadresse:

Ørland Medisinske senter

Skolegata 9, 7130 Brekstad

Inngang F


Postadresse:

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

Strandkanten 17, 7160 BjugnNevropsykologi

Nevropsykologi er en vitenskapelig disiplin som studerer relasjonen mellom hjernens struktur/funksjon og atferd. Ved nevropsykologisk forskning anvender man presise psykologiske metoder som psykometriske tester og nevrovitenskaplige metoder som strukturelle og funksjonelle MR-teknikker, SPECT/PET og  EEG. Faget nevropsykologi befinner seg således i skjæringspunktet mellom biomedisinsk vitenskap og psykologisk vitenskap. En viktig utfordring i moderne nevropsykologi og kognitiv nevrovitenskap er å forstå det nevrale grunnlaget til kognitive funksjoner.Klinisk Nevropsykologi


Klinisk nevropsykologi er anvendelsen av nevropsykologisk kunnskap for å undersøke, forstå og rehabilitere mennesker med sykdom eller skade i hjernen som har medført kognitive vansker. En klinisk nevropsykologisk undersøkelse kan beskrives som en omfattende funksjonsundersøkelse av hjernen ved hjelp av psykologiske kartleggingsmetoder.Nevropsykolog


En nevropsykolog er en sertifisert spesialist i klinisk nevropsykologi. Nevropsykologer har 6 års grunnutdannelse som psykolog (cand.psychol) ved et av universitetene. Deretter gjennomgår man minimum fem års spesialisering innenfor faget klinisk nevropsykologi etter retningslinjer fra Norsk Psykologforening.

nevropsykologen.no ©2020   org.nr. 996174735