Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

Nevropsykologen.no

                  


Kontakt


Tlf.: 975 99 313


Epost: nevropsy@gmail.com


Besøksadresse:

Ørland Medisinske senter

Skolegata 9, 7130 Brekstad

Inngang F


Postadresse:

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

Strandkanten 17, 7160 BjugnFormål og indikasjon

Nevropsykologisk kartlegging gir en forståelse av hvordan en medfødt eller ervervet skade/sykdom påvirker hjernens fungering - og hvordan dette innvirker på evnen til å fungere i det daglige, i skole, eller i yrkesmessig sammenheng.


Formålet med den nevropsykologiske undersøkelsen kan være å bidra til riktig diagnose, for eksempel ved å avklare om det foreligger en funksjonsforstyrrelse i hjernen eller om andre årsaker til problemene er mer sannsynlig (fatigue, uro, depresjon, smerter, søvn o.l.). Videre gir undersøkelsen et differensiert bilde av ressurser og problemer som basis for tiltak og opptrening. En nevropsykologisk kartlegging kan også gi grunnlag for videre undersøkelser og behandling, samt dokumentere kognitive endringer over tid i et oppfølgingsforløp.


Nevropsykologisk kartlegging inngår ofte som del av en mer omfattende utredning som eksempelvis psykiatrisk kartlegging av psykolog/psykiater eller ved medisinske undersøkelser av barnelege, nevrolog, arbeidsmedisiner, geriater eller andre legespesialiteter.

Indikasjon: Det kan være behov for nevropsykologisk undersøkelse når det er mistanke om at hjernens normale funksjon er påvirket av ulike årsaker og hvor man ønsker en omfattende kognitiv kartlegging. Vanlige problemstillinger ved henvisning til nevropsykolog er:


 • Vurdering av kognitive vansker på grunn av nevrologiske lidelser (f.eks. epilepsi, multippel sklerose).


 • Funksjonskartlegging etter traumatisk hjerneskade (fall eller slag mot hodet), hjerneslag (infarkt og hjerneblødning) eller nevrokirurgiske inngrep.


 • Vurdering av kognitive vansker i forbindelse med psykiske lidelser.


 • Vurdering av arbeidsevne/eventuell restarbeidsevne og attføring ved kognitive vansker.


 • Vurdering av oppmerksomhetsvansker og impulsivitet ved ADHD-problematikk.


 • Utredning av spesifikke eller sammensatte lærevansker.


 • Vurdering av kognitive effekter etter eksponering for løsemidler eller langvarig/alvorlig rusmisbruk.


 • Spørsmål om tidlig demensutvikling og mild kognitiv svikt (MCI)


 • Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring.

  nevropsykologen.no ©2020   org.nr. 996174735