Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

Nevropsykologen.no

                  


Kontakt


Tlf.: 975 99 313


Epost: nevropsy@gmail.com


Besøksadresse:

Ørland Medisinske senter

Skolegata 9, 7130 Brekstad

Inngang F


Postadresse:

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

Strandkanten 17, 7160 BjugnNevropsykologisk Undersøkelse


I samtale er det ofte fokus på informasjon om  nåværende og tidligere funksjon, både styrker og svakheter, samt aktuelle problemer. Noen ganger innhentes også informasjon fra pårørende eller andre instanser, men ikke uten pasienten har gitt samtykke til det. Resultatet og konklusjonene av undersøkelsen blir sammenfattet i en nevropsykologisk rapport.Nevropsykologisk kartlegging er tidkrevende, og for mange pasienter vil dette være en heldagsundersøkelse. Man kan også dele opp undersøkelsen i kortere økter over flere dager. Vanligvis må man minimum påberegne 3 timer og det kan være greit å ha med seg matpakke.

Det er viktig at man møter uthvilt og har med seg høreapparat eller briller hvis dette benyttes. 

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjonerHva som undersøkes varierer noe med problemstillingen og alder, men innbefatter ofte:

 

•Sensoriske- og motoriske funksjoner.

•Tempo og effektivitet.

•Oppmerksomhet/konsentrasjon.

•Hukommelse.

•Språk.

•Visuell- og romlig oppfatning (visuospatiale funksjoner).   

•Evne til abstrakt tenkning og problemløsning.

Planlegging og organiseringsevne

•Adferdsmessig, sosial og emosjonell fungering.Testene kan være muntlige, skriftlige eller praktiske. Ingen av dem gjør vondt, men man kan bli litt slilten/trøtt i etterkant. Ofte vil det også være ønskelig at pasienten fyller ut spørreskjema som kartlegger psykiske og kroppslige symptomer.nevropsykologen.no ©2020   org.nr. 996174735