Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

Nevropsykologen.no

                  


Kontakt


Tlf.: 975 99 313


Epost: nevropsy@gmail.com


Besøksadresse:

Ørland Medisinske senter

Skolegata 9, 7130 Brekstad

Inngang F


Postadresse:

Nevropsykolog Harald Kanestrøm

Strandkanten 17, 7160 BjugnNevropsykolog Harald Kanestrøm

Denne utredningspraksisen tilbyr nevropsykologisk undersøkelse og rådgivning på spesialistnivå. Tjenesten har driftsavtale med Helse Midt-Norge og refusjonsrett fra HELFO. Dette innebærer at man må ha henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsleder for nevropsykologisk utredning. For pasienter over 18 år er det kun er vanlig egenandel for undersøkelse, og for personer under 18 år er tjenesten gratis. Frikort er også gyldig. 


Henvisninger ønskes tilsendt elektronisk via Norsk Helsenett, men kan også mottas pr. post.Tjenesten er lokalisert til Brekstad i Ørland kommune på Fosen. Kontoret ligger på Ørland Medisinske senter, Skolegata 9, Inngang F. Det er gangavstand fra buss, ferge- og båtterminal.
Harald Kanestrøm er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er spesialist i nevropsykologi. Han har bred erfaring innen områdene psykiatri, nevrologi hukommelsesklinikk, rehabilitering og habilitering.


Nevropsykologisk utredning gir en forståelse av hvordan en medfødt eller ervervet skade/sykdom påvirker hjernens fungering - og hvordan dette innvirker på evnen til å fungere i det daglige, i skole, eller i yrkesmessig sammenheng.


nevropsykologen.no ©2020   org.nr. 996174735